top of page

Tjenester

Kurs og opplæring

amy-hirschi-W7aXY5F2pBo-unsplash.jpg

Rekruttering og kandidatvurdering

For de aller fleste bedrifter er en ansettelsesprosess mye mer enn å få på plass en ny medarbeider. Vi leverer faglig solide metoder der vi analyserer jobbinnhold, organisasjon, og kultur. Når en person passer til oppgavene i jobben og passer inn i bedriftskulturen, øker trivsel og motivasjon og resultatene påvirkes positivt.

cowomen-7Zy2KV76Mts-unsplash.jpg

Team- og kulturanalyse

I Hagene & Partners jobber vi ut ifra tanken om at alt henger sammen med alt. Det er en klar sammenheng mellom bedriftens strategi, teamets prestasjoner og kultur. En god ansettelse krever derfor at vi alltid har et blikk på teamet – og på kulturen.

HagenePartners-23.jpg

Hagene & Partners har lang erfaring med kurs og opplæring i rekrutteringsfaget. Målet med våre kurs er å sette deg i stand til å gjennomføre gode utvelgelsesprosesser, og oppnå mer treffsikre ansettelser.  Vi tilbyr bedriftsinterne kurs i alle deler av ansettelsesprosessen; fra jobbanalyse til intervjuteknikk, og oppbygging og gjennomføring av case /arbeidsprøver. I tillegg tilbyr vi kurs i onboarding og bedriftskultur. 

bottom of page