top of page
IMG_4378_edited.jpg

Rekruttering og kandidatvurdering

Hvorfor skal du velge oss? Jo, fordi vår filosofi er at ingen prosess er lik, ingen bedrifter er like, og vi gir deg skreddersøm i kombinasjon med kvalitet. I samarbeid med deg jobber vi oss gjennom en komplett prosess eller delprosess, trinn for trinn.

Kandidatvurdering
Mange av våre kunder ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen selv, men bruker vår kompetanse mellom første- og andregangsintervju, eller i sluttfasen. Dette kaller vi kandidatvurdering, eller en sluttvurdering, og utføres som oftest i kombinasjon med bruk av våre testverktøy.

Når man sitter med et antall veldig gode og tilsynelatende like kandidater og er usikker på hvem man skal velge, og ikke minst hvordan man skal velge, gir våre metoder en objektiv vurdering og mye ekstra god informasjon som kan hjelpe dere til å finne den beste matchen.


En rekrutteringsprosess sammen med oss kan være «plukk & miks» av enkeltelementer, eller den kan se slik ut:


Jobbanalyse
Denne fasen er helt avgjørende for å lykkes med rekrutteringen, og er noe vi gjennomfører uansett omfang av oppdraget.

 

Søk og annonsering

Vi jobber bredt ut mot områder og bransjer der de aktuelle kandidatene finnes. Dette gjør vi sammen med målrettet annonsering i aktuelle medier, som vi mener er den beste kombinasjonen.

 

Screening

På bakgrunn av jobbanalysen hjelper vi deg med valg av metode. Gjennom samtaler, tester eller videointervjuer velger vi ut kandidater. Avhengig av type stilling og kandidattilfang benytter vi den metoden som gir best mulig treffsikkerhet.

 

Testing

Hagene & Partners har valgt Human Content og Aon Assessement (tidligere Cut-e) som samarbeidspartnere på DNV-sertifiserte testverktøy. Dette gir oss markedets kanskje beste og mest treffsikre utvalg av tester. Gjennom riktig valg av tester i tidlig fase av prosessen kan vi bedre forutsi noe om personens evne til å håndtere komplekse oppgaver, og hvor godt hun/han vil passe til rollen og oppgavene i stillingen.
 

Intervjuer

Intervjuer gjennomføres etter at kvalifiserte kandidater har gjennomført tester. Spørsmålene tar utgangspunkt i de personlige egenskapene som er essensielle for å lykkes i jobben. Alle kandidater får de samme spørsmålene, med rom for tilleggsspørsmål. Dette kan virke rigid, men vi kan love at det vil gi deg en aha-opplevelse.
 

Arbeidsprøver

Vi benytter arbeidsprøver eller jobbsimulering i finaleintervjuet, og skreddersyr denne avhengig av stillingstype sammen med fremtidig leder. Arbeidsprøven er ofte et rollespill eller en prestasjonsøvelse, og personen møter representanter fra bedriften i tillegg til Hagene & Partners.  Metoden har høy treffsikkerhet, og kan måle analytisk evne, håndtering av oppgaveløsning under press samt kommunikasjons- og forhandlingsevne.

 

Referanseintervjuer

Referanseintervjuer gjennomføres for å kvalitetssikre opplysninger samlet inn under prosessen. Vi sikrer også at referansegiver er relevant og så objektiv som mulig.

 

Bakgrunnssjekk

Vi tilbyr bakgrunnssjekk for stillinger når dette anses som nødvendig. Dette er en objektiv og grundig metode som kontrollerer gyldighet av innhold i CV og søknad. Vanligvis verifiseres personens ID, høyeste og mest relevante utdanning og de to siste eller mest relevante arbeidsforhold. Eventuelle sertifikater verifiseres også. Nettverkssøk og kredittvurdering kan foretas dersom det er relevant. Vi benytter alltid en tredjepart til dette.

 

Innfasing (Onboarding)

Ansettelsesprosessen er ikke ferdig når kontrakten er signert, det er da den starter. En god innfasing (onboarding) av den nye medarbeideren er essensielt for å lykkes med en ansettelse. Vi bistår deg med forslag til hvilke elementer som bør vektlegges i innfasingsperioden.

bottom of page