top of page
brands-people-Ax8IA8GAjVg-unsplash_edited.jpg

Team- og kulturanalyse

I Hagene & Partners jobber vi ut ifra tanken om at alt henger sammen med alt. Det er en klar sammenheng mellom bedriftens strategi, teamets prestasjoner og kultur. En god ansettelse krever derfor at vi alltid har et blikk på teamet – og på kulturen.

Jobbanalysen er grunnmuren i enhver ansettelsesprosess. Gjennom denne kartlegges hvilke arbeidsoppgaver stillingen skal ha ansvar for og hvilke kompetanser som kreves. Jobbanalysen danner grunnlaget for teamanalysen, vår viktigste guide mot målet om det optimale teamet. Teamanalysen gir svar på hvilke personlighetstrekk og egenskaper som vil passe inn i forretningen, og gir kunnskap om hvordan teamet kan bli enda bedre til å utnytte hverandres kompetanser og preferanser fremover. Like viktig som teamanalysen er det å ta et dypdykk i virksomhetens kultur.

I en travel hverdag er det lett å overse kulturen og betydningen av den. Med enkle verktøy hjelper vi dere å bli bevisst hva som kjennetegner kulturen i virksomheten. Hvilke kulturtrekk har gitt suksess så langt? Og hvilke kulturtrekk står i veien for framtidig suksess? Kort oppsummert; et blikk på virksomhetens kultur gir viktig kunnskap om hvilke egenskaper og verdier medarbeiderne må ha for å bidra effektivt til gode resultater.

bottom of page