top of page

Vi jobber med rekruttering, team- og kulturanalyse, samt prosjekt- og prosessledelse for å bidra til at dagens folk og forretning håndterer morgendagens utfordringer.

Partnerskapet i Hagene & Partners er dynamisk og utvides med kompletterende kompetanse etter behov.

HagenePartners-49.jpg

Tone Finbraaten

Seniorrådgiver og partner

HagenePartners-49.jpg

Hans Hagene

Seniorrådgiver og partner

HagenePartners-49.jpg

Elin Hagene

Daglig leder og partner

HagenePartners-49.jpg

Trine Fossen

Seniorrådgiver og assosiert partner

bottom of page