top of page
Image-empty-state.png

Hans Hagene

Seniorrådgiver og partner

Hans er en erfaren rådgiver med mange års variert ledererfaring. Han har jobbet både operativ og strategisk, samt opparbeidet seg kunnskap og spisskompetanse på områder som er avgjørende for å lykkes med fremtidig omstilling og vekst.
Som rådgiver kan han bistå med kunnskapsbaserte og relevante råd, og veilede ledere, bedrifter og organisasjoner slik at de bedre forstår og kan forme sin fremtid. Bistanden tilpasses oppdragsgivers behov, og kan omfatte disse fagområdene:
Strategisk ledelse og leder-/organisasjonsutvikling, herunder omstilling, endring og rolleforståelse.
Omverdens- og fremtidsanalyser, med synliggjøring av og bistand til nødvendig visjons-, mål- og strategiarbeid
Forhandlinger, dialogarbeid, dilemmahåndtering og beslutningslogikk

Bistand tilbys gjennom kortere eller lengre rådgivningsoppdrag, management for hire og/eller styredeltagelse.

481 13 020

bottom of page