top of page

Vår bistand i en ansettelsesprosess handler om mer enn å få på plass en ny medarbeider. Vi har fokus på kandidatene og har respekt for at hver og en er unik og at det er plass til alle varianter av mennesker.  Når en person passer til oppgavene i jobben og passer inn i bedriftskulturen, øker trivsel og motivasjon og resultatene påvirkes positivt. Ikke alle rekrutteringsprosesser er like. Vi benytter faglig solide metoder der vi analyserer organisasjon, jobbinnhold og kultur. Vi tilpasser prosessen til type stilling, og vil alltid gå en runde ekstra for å sikre at vi bruker de riktige metodene. Kall det gjerne kost/nytte, vi kaller det å være gjennomtenkt.

IMG_3663.jpg

Mennesker skaper resultater sammen

bottom of page