top of page
IMG_3649_edited.jpg

Kurs og opplæring

Jobbanalysen er selve grunnmuren i enhver ansettelse, og setter rammene for hele rekrutteringsprosessen

Kurset tar for seg hva en god jobbanalyse bør inneholde, og vi trener på dette i praksis

  • Hva er stillingens formål og hvilke resultater skal skapes?

  • Hvilke rammer omgir stillingen og hva slags ansvar og fullmakter får den tilsatte?

  • Under hvilke forhold eller innenfor hvilken type bedriftskultur skal den nyansatte jobbe?

  • Hvilke arbeidsoppgaver ligger til stillingen?

  • Hvilke evner og personlige egenskaper kreves for å løse oppgavene?

Kurset gjennomføres som et halvdagskurs.

 

 

Intervjuteknikk og intervjuets fallgruver

På dette kurset lærer du om fordeler ved intervjuet som metode, hva som er god etikk og hva det ikke er lov å spørre om. Vi går også grundig igjennom problemer og fallgruver du må lære deg å unngå for å bli en god og objektiv intervjuer. Du vil få en innføring i teknikken man benytter ved strukturert og semistrukturert intervju.  Vi trener deretter i grupper på strukturert intervjuteknikk!

Kurset deles i en teoretisk og en praktisk del og gjennomføres som et dagskurs.

 

Referanseintervjuet – tips og triks for å øke treffsikkerheten

Hvordan kvalitetssikre referansegiver og hvilke spørsmål hjelper deg å øke validiteten på referanseintervjuet.

Kurset gjennomføres på 2-3 timer og kan gjerne kombineres med kurset i jobbanalyse.

 

Valg av tester – hva, hvordan og hvorfor?

Kurset omhandler på hvilket grunnlag du velger tester til en stilling og når i prosessen det er mest formålstjenlig å teste.

Kurset gjennomføres på 2-3 timer og kan gjerne kombineres med kurset i jobbanalyse.

 

Arbeidsprøver, jobbsimulering eller case (kjært barn har mange navn)

På kurset underviser vi i hvordan gjennomføre en god arbeidsprøve. Hva er hensikten og hva bør ligge til grunn for hvordan vi velger å gjennomføre den? I tillegg gjennomgår vi tidsaspektet samt hva som er en god evalueringsrutine. Kurset gjennomføres på 2 timer.

 

Lese og tolke CV og søknad

Annonse er publisert, søknader og CV-er kommer inn. Dette er, etter vår oppfatning, kanskje den meste spennende fasen tidlig i prosessen.  Har vi lykkes med annonseteksten, har vi beskrevet hva vi er ute etter på en så god måte, at vi får de søkerne vi ønsker? Men hvordan leser og tolker du CV, søknadsbrev, vitnemål og attester? Synes du det er vanskelig å sile ut kandidatene i denne fasen, vil dette kurset være nyttig for deg.

Vi bruker praktiske eksempler, gjerne fra din hverdag. Målet med kurset er at du skal kunne gjøre gode vurderinger og jobbe grundigere i denne viktige fasen av rekrutteringsprosessen.

Kurset tilpasses den enkelte bedrifts behov, og anbefalt varighet er 3 timer.

 

Kurs i bedriftskultur

En vellykket ansettelse balanserer mellom to viktige hensyn. På den ene siden vil vi at ny medarbeider skal tilføre noe nytt og bidra til utvikling. På den annen side er det viktig at vedkommende evner å tilpasse seg virksomhetens kultur; dvs. de tradisjoner, verdier og arbeidsmåter som har gitt suksess. En vellykket ansettelse forutsetter en match mellom virksomhetens kultur og de verdiene ny medarbeider representerer.

Hagene & Partners har utviklet en kursmodul hvor hensikten er å avkle kulturbegrepet og gjøre det praktisk. Hva er bedriftskultur, og hvordan virker den i hverdagen? Hva kjennetegner kulturen i vår virksomhet, og hva må vi gjøre dersom vi ønsker å endre noe? Og sist, men ikke minst; hva skal vi se etter hos potensielt nye medarbeidere for finne ut om de vil lykkes hos oss?

Kurset er tilpasset ledere, og har en varighet på 4 timer. Målet er å gi deltakerne konkret kunnskap om bedriftskulturkultur, samt øke bevisstheten rundt kulturen i egen virksomhet. I tillegg får de konkrete tips til hvordan de kan vurdere potensielle medarbeidere ut fra kultur.

bottom of page